Zorgboerderij Westhoeve
Organisatie

Organisatie

Identiteit

Onze zorgboerderij heeft een christelijke identiteit. Iedereen is bij ons welkom. We verwachten van onze deelnemers dat ze de identiteit respecteren en eerbied tonen op momenten dat dit wenselijk is; denk hierbij aan het bidden, Bijbellezen en zingen.

Zorgvisie

Wij stemmen onze activiteiten af op de persoonlijke behoeften en interesses van de deelnemers. De begeleiding is erop gericht om een ieder zijn of haar talenten op eigen tempo en wijze te laten gebruiken en ontwikkelen. Dit gebeurt in een positieve werksfeer.

Ook de sociale contacten vinden wij erg belangrijk. Ons streven is dat iedereen zich thuis voelt.

Activiteiten

Op onze zorgboerderij bieden wij onder andere de volgende activiteiten:

  • Kook- en bakactiviteiten
  • Moestuin
  • Pluktuin
  • Wandelen
  • Werkplaats (bijvoorbeeld houtbewerking)
  • Creatief bezig zijn (bijvoorbeeld bloemschikken, handwerken e.d.)
  • Dieren verzorgen

Openingstijden

Wij zijn open op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 15.30 uur. Op dinsdagmorgen, woensdagmorgen en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur is er een vrije toegang. Iedereen is welkom voor een bakje koffie/thee met iets lekkers.

Op christelijke en nationale (feest)dagen is de zorgboerderij gesloten.

Vergoeding van de zorg

Dagbesteding wordt vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit valt onder de verantwoording van de gemeente. Een klantmanager van de gemeente komt, na aanvraag, thuis langs voor de indicatie voor een persoonlijk zorgpakket.

Indien een zwaarder zorgpakket nodig is, kan de zorg vergoed worden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De indicatie hiervoor wordt gedaan door het CIZ.

Voor zowel de WMO als de Wlz kan dit via ‘zorg in natura’ of door een ‘persoonsgebonden budget’ (pgb). Voor meer informatie: verschil pgb – zorg in natura.

Vaak wordt een eigen bijdrage verwacht. Het CAK berekent en incasseert een eigen bijdrage. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op: www.hetcak.nl.