Zorgboerderij Westhoeve
Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat u een klacht hebt of ontevreden bent over de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij. Hieronder leggen wij uit welke stappen u in dat geval kunt nemen.

Stap 1

Bespreek de klacht op een rustig moment met de zorgboerin. Maak met de zorgboerin een afspraak om over de klacht te praten. Als u het fijn vindt kunt u ook iemand meenemen naar dit gesprek, bijvoorbeeld uw meest betrokkene of andere contactpersonen.

Bespreekt u uw klacht liever met een onafhankelijke vertrouwenspersoon? Dat kan via Zorgbelang Brabant-Zeeland. Zij luisteren, geven informatie en advies en bemiddelen waar nodig. U kunt contact opnemen via telefoonnummer 013-202254 of een e-mail sturen naar adviespunt@zorgbelang-brabant.nl

Als u er met de zorgboerin en/of de vertrouwenspersoon niet uitkomt, kunt u naar stap 2 gaan.

Stap 2

Wanneer u een klacht hebt en er met de zorgboerin en/of vertrouwenspersoon niet uit bent gekomen, kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorgbelang Brabant-Zeeland. De klachtenfunctionaris is onpartijdig, kan u informeren, adviseren en bemiddelen om tot een oplossing te komen, beoordeelt klachten en kan daar een uitspraak over doen. U kunt contact opnemen via telefoonnummer 013-2020053 of een e-mail sturen naar klachtenfunctionaris@zorgbelang-zeeland.nl